En handfallen flicka på väg att bäddas in i lera på sin väg mot brons.