Fågel Blå, har också kommit till i mina
försök att måla med bara en färg..

Blue bird