Samtliga tolv hästar är unika och monterade

på öländsk kalksten...