Assemblage heter tekniken när man sammanfogar olika material
 och det är va
d jag gör när jag tillverkar mina fåglar.
Helst
använder jag gamla redskap och verktyg.... 
i bildspelet till vänster hittar du fler fåglar. Klicka bara på bilden.

Creating sculptures of birds made out of rocks is another
favourite pastime of mine. Kind friends often donates old
tools like pliers and taps that I use as body parts for the birds.
To the left you can find more birds, just click on the picture.