Vi utgår från E4:an, sväng av mot Mantorp och in till samhället.

Inne i samhället, vid Q Starmacken står det skyltat mot Ö.Tollstad, åk däråt.

Ut genom samhället, sväng hö. vid nästa skylt Ö.Tollstad.

Innan Du kommer fram till kyrkan O.B.S. innan, är en skylt vä. BRAXSTAD (står en bit in), sväng dit.

Kör över ett fält, genom en dunge, där kommer ett gult hus, omedelbart efter det sväng vänster.

Efter c:a 100 m. kommer Du rakt mot en byggnad, sväng då hö. och parkera på stallbacken.

Du har då precis passerat vårt hus, välkommen upp.