..och den bladbekrönte näcken..

Playing in the water..