En figur som jag har både i brons

och patinerad stengips.