En läxa - att bara använda en färg och
 försöka få fram ljus i bilden ändå

Trying to get some light in the picture, using just green..